Om Esbjerg Forsyning

Esbjerg Forsyning A/S er ejet af Esbjerg Kommune. I Esbjerg Forsyning arbejder vi for at sikre vore kunder en stabil, miljørigtig forsyning af fjernvarme, levering af rent drikkevand i høj kvalitet samt en sikker afledning af spildevand og overfladevand.

 

Esbjerg Forsyning er en moderne virksomhed med 145 medarbejdere og er bl.a. kendetegnet ved at holde et miljøbevidst højt fagligt fokus, have en høj økonomisk ansvarlighed og give plads til at medarbejderne bliver set og hørt.

Esbjerg Forsyning er tidligere kendt som "Forsyningen" og blev udskilt fra Esbjerg Kommune med virkning fra 2010, som følge af Vandsektorloven (vedtaget i 2009).